Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Ogłoszenie

16-03-2016
OGŁOSZENIE !
Dotyczy osób ubiegających się o prawo jazdy kat. „C” lub „D”, które nie spełniają kryterium wieku określonego w ustawie o kierujących pojazdami.
 
Uprzejmie informujemy i przypominamy, że przed przystąpieniem do egzaminu państwowego, osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę oraz składa odpowiednio m.in. kopię świadectwa kwalifikacji wstępnej określonej w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jeżeli osoba egzaminowana w zakresie prawa jazdy kategorii C lub D nie spełnia kryterium wieku określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 6 i 7 lit. b ustawy o kierujących pojazdami, tj.:
 
  • 21 lat odpowiednio dla prawa jazdy kat. „C” lub
  • 24 lata odpowiednio dla prawa jazdy kat. „D”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kategorie praw jazdy