Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

OGŁOSZENIE

14-11-2018
OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy, że w okresie
 
od: 01 grudnia 2018 r. do: 31 marca 2019 r.
 
wstrzymuje się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie
przeprowadzanie egzaminów praktycznych dla osób ubiegających się o prawo jazdy
 
kategorii "A", A1", A2" i "AM".
 
Powyższe dotyczy także egzaminów praktycznych w zakresie kat."B1" prawa jazdy przeprowadzanych pojazdem o nadwoziu otwartym.
Wstrzymanie przeprowadzania egzaminów praktycznych w zakresie w/w kategorii prawa jazdy
jest niezbędne w celu niedopuszczenia do wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia osób egzaminowanych
w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi panującymi w okresie jesienno - zimowym.
 
 
Podstawa prawna:
§ 17 ust.1 w związku z § 15 pkt  4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz. U. z  2016 r., poz. 232 z późn. zm.).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kategorie praw jazdy