Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

WORD WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

12-05-2020
Organizacja pracy WORD w Częstochowie
od dnia 12 maja 2020r.
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego od dnia 12 maja 2020r. (wtorek) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie wznawia swoją działalność statutową w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, szkoleń, kursów i udostępniania placów manewrowych na jazdy próbne.
Wznowienie działalności WORD w Częstochowie odbywać się będzie etapowo:
 1. Etap I od dnia 12 maja 2020r. (wtorek) - wznowienie organizacji i przeprowadzania kursów i szkoleń,
 2. Etap II od dnia 13 maja 2020r. (środa) – wznowienie zapisów na egzaminy państwowe w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy,
 3. Etap III od dnia 18 maja 2020r. (poniedziałek) - wznowienie przeprowadzania egzaminów państwowych (teoretycznych i praktycznych) w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.
Ustalenia terminu egzaminu na prawo jazdy, udostępniania placów manewrowych na jazdy próbne oraz kursów i szkoleń, można dokonać w Biurze Obsługi Klienta:
- w dni powszednie w godz. 700÷1700 ,
- w każdą sobotę w godz. 700÷1500.
Zalecamy jednak unikanie osobistych wizyt w Biurze Obsługi Klienta i zachęcamy do ustalania terminów egzaminów poprzez zapisy on-line w systemie InfoCar.
W przypadku konieczności osobistej obecności w Biurze Obsługi Klienta, zalecamy wnoszenie opłaty za egzamin w formie bezgotówkowej za pomocą kart płatniczych.
 
Informujemy Państwa, że funkcjonowanie Ośrodka w nowej rzeczywistości epidemicznej kraju wiąże się z koniecznością respektowania i zachowywania wymogów i obostrzeń wynikających z aktualnych rozporządzeń Ministra Zdrowia, zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny (zachowanie zalecanych odległości, konieczność zasłonięcia ust i nosa etc.) oraz zasad wprowadzonych przez Dyrektora WORD w Częstochowie Zarządzeniem nr DN/021/18/2020 z dnia 08 maja 2020 r. szczegółowo określonych w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia.
 
WORD Częstochowa zapewnia Państwu dostęp do środków dezynfekujących przy wejściu na teren Ośrodka oraz sal egzaminacyjnych i wykładowych, ale też wymagamy od Państwa przestrzegania aktualnych rozporządzeń Ministra Zdrowia i zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz respektowania następujących zasad:
 1. Osoba wchodząca na teren WORD Częstochowa wyraża zgodę na przestrzeganie ustalonych zasad i stosowania się do poleceń pracowników Ośrodka.
 2. Na teren Ośrodka może wejść tylko osoba z wyznaczonym terminem egzaminu lub szkolenia – nie dotyczy to osób udających się wyłącznie do Biura Obsługi Klienta.
 3. Osoba wchodząca obowiązana jest poddać się dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym.
 4. Osoby przebywające na terenie WORD w Częstochowie obowiązane są stosować się do poleceń pracowników Ośrodka i oczekiwać na egzamin w miejscach wskazanych, wyznaczonych i dostosowanych do norm odległości między osobami.
 5. Osoba egzaminowana lub uczestnicząca w szkoleniu albo kursie jest obowiązana przez cały czas przebywania na terenie Ośrodka używać maseczki zakrywającej nos i usta w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz zachowywać zalecane, minimalne odległości od innych osób. Ponadto - podczas egzaminu praktycznego osoba egzaminowana jest obowiązana używać jednorazowych rękawiczek ochronnych.
 6. Osoby przystępujące do części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie kat. A; A1; A2 lub AM prawa jazdy obowiązane są zgłosić się na egzamin z własnym, atestowanym kaskiem ochronnym oraz sprawnymi słuchawkami wyposażonymi w wejście typu „minijack” lub kominiarką zakrywającą usta i nos. Przypominamy także, że osoba egzaminowana ma obowiązek zapewnić sobie odpowiedni strój ochronny w postaci:
  • obuwia pełnego zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
  • spodni z długimi nogawkami,
  • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
  • rękawic zakrywających całe dłonie.
 7. Osoby przystępujące do części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie kat. B+E; C+E oraz T prawa jazdy obowiązane są zgłosić się na egzamin z własnymi rękawicami ochronnymi potrzebnymi podczas wykonywania zadania sprzęgania i rozprzęgania przyczepy z pojazdem silnikowym.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kategorie praw jazdy