Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Ogłoszenie

21-10-2021
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza drugi
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Częstochowie przy Alei Pokoju 44,
obejmującej działki nr 36/3 i nr 28 o łacznej powierzchni 1,0487 ha.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kategorie praw jazdy