Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego

26-04-2022
Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego
 
Program realizowany i finansowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Wojewódzki Ośrodek  Ruchu  Drogowego  w  Bielsku-Białej  i  Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu  Drogowego  w  Częstochowie w zakresie  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  pod  patronatem  Marszałka  województwa  śląskiego Jakuba Chełstowskiego – Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.  
Zadanie polega na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców województwa śląskiego.

Na  realizację  Programu  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu  Drogowego w  Katowicach i Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej przeznaczą łącznie 3.000.000,00 zł.
Wysokość dofinansowania: do 50% kwalifikowanych kosztów realizacji zadania, nie więcej niż 50.000 zł.
Dofinansowanie przydzielane jest na:
 • zawężenie pasów ruchu (wykonanie przejścia dla pieszych z zawężeniem jezdni),
 • wykonanie  przejść  dla  pieszych  zawierających  dodatkowe  rozwiązania 
  wspomagające i ułatwiające  przekraczanie  drogi:  wyniesionych  (również  w ramach  wyniesionych skrzyżowań), z wyspami azylu lub z wysuniętymi platformami,
 • przed  przejściami  dla  pieszych  zaliczonymi  do  przejść  o  podwyższonym  standardzie – fakultatywne zastosowanie progów zwalniających (listwowych lub wyspowych);
 • w  przypadku  braku  lub  niewłaściwych  parametrów  –  budowa/rozbudowa/przebudowa chodników (dróg dla pieszych) lub ścieżek pieszo-rowerowych (dróg dla pieszych i rowerów) stanowiących  dojścia  do  przejścia  dla  pieszych  (nie  dotyczy  ścieżek rowerowych  (dróg  dla rowerów)), na długościach nie większych, niż obszar oddziaływania przejścia;
 • budowa  /  rozbudowa  /  przebudowa  przejść  dla  pieszych  z  wyspą  azylu na  jezdniach przeznaczonych  do  ruchu  w obu kierunkach o  więcej niż dwóch pasach ruchu (na jezdniach dwupasowych fakultatywnie);
 • zapewnienie  warunków  widoczności  pieszego  przez  kierowcę  i  pojazdu 
  przez  pieszego np. usunięcie  obiektów  i  zieleni  ograniczających  widoczność,  korektę  łuków,  likwidację lub przeniesienie stanowisk postojowych albo zmiana lokalizacji przejścia itp.);
 • poprawa  lub  prawidłowe  ukształtowanie  wysokościowe  nawierzchni dojścia  do przejścia dla pieszych,  przejścia  dla  pieszych  i  wysp  azylu,  w  tym  zaprojektowanie  ramp krawężnikowych;
 • zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku;
 • na  lub  przed  przejściami  dla  pieszych  zaliczonymi  do  przejść  o 
  podwyższonym standardzie,
 • nawierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego w kolorze czerwonym, - nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości, na długości równej odległości widoczności na zatrzymanie, lecz nie mniejszej niż 20,00 m,
 • pasów  wibracyjno-akustycznych  barwy  innej  niż  biała  lub  żółta,  z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych  do  pasa drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem hałasu;
 • na przejściach dla pieszych zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie – fakultatywne zaprojektowanie balustrad i ogrodzeń;
 • montaż  nowoczesnego  oświetlenia  lub  modernizacja  obecnego  oświetlenia  przejścia dla pieszych
Wnioski  o  dofinansowanie  zadań  w  2022  roku  należy  składać zgodnie z Regulaminem w  formie  papierowej  od 1.03.2022  r. do  29.04.2022 r. do godziny 10:00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kategorie praw jazdy