Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Wstrzymanie egzaminów praktycznych kat. motocyklowych

18-11-2022
OGŁOSZENIE
 
            Uprzejmie informujemy, że w okresie
 
od:  01 grudnia 2022r. do:  31 marca 2023r.
 
wstrzymuje się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie   przeprowadzanie    egzaminów    praktycznych    dla   osób   ubiegających    się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie kat. „A”; „A1”; „A2” i „AM” prawa jazdy.
                Wstrzymanie przeprowadzania  egzaminów  praktycznych w zakresie w/w kategorii prawa jazdy jest konieczne w celu niedopuszczenia do wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia osób egzaminowanych w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występującymi w okresie jesienno-zimowym.
Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 w związku z § 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r. poz.1206 z późn. zm.)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kategorie praw jazdy