Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Aktualności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Częstochowie przy ul. Korfantego, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2/540 obręb 302.
Szczegóły dotyczące sprzedawanej nieruchomości oraz warunki sprzedaży
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.bip.word.czest.pl/57/Pozostale/)

Wielki Piątek

23-03-2018
OGŁOSZENIE !
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2018r. tj. w Wielki Piątek,
godziny pracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
przedstawiają sie następująco:
- Biuro Obsługi Klienta czynne w godz. 7.30 - 13.00
-Stacja Kontroli Pojazdów czynna w godz. 07:00 - 15:00
Za ewentualne niedogdności powstałe z tego tytułu - serdecznie przepraszamy.

OGŁOSZNIE

19-03-2018
OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy, że od dnia 03 kwietnia 2018 r. wznawia się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
w Częstochowie przeprowadzanie egzaminów praktycznych dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii
"A", "A1", "A2" I "AM"
Zainteresowanych uzyskaniem prawa jazdy w/w kategorii zapraszamy
do Biura Obsługi Klienta naszego Ośrodka celem ustalenia terminu egzaminu.
Przypominamy jednocześnie, że termin egzaminu mogą Państwo ustalić także drogą elektroniczną (przez internet)
z wykorzystaniem portalu www.info-car.pl bez konieczności osobistej wizyty w ośrodku egzaminowania.
OGŁOSZENIE !
Uprzejmie informujemy, że w dniach: od 19.02.2018 do 23.02.2018 (włącznie)
godziny pracy Stacji Kontroli Pojazdów ulegają zmianie na następujące:
08:00 - 16:00
Za ewentualne niedogdności powstałe z tego tytułu - serdecznie przepraszamy.

Ogłoszenie

21-11-2017
OGŁOSZENIE !
Uprzejmie informujemy wszystkie zainteresowane Ośrodki Szkolenia Kierowców,
że od dnia 25 listopada 2017r. place manewrowe Wojewóedzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Częstochowie w ramach umowy najmu w zakresie odbywania jazd próbnych, będą udostępniane
w soboty w godz. 7.30 - 14.30
Godziny udostępniania placów manewrowych w pozostałe dni tygodnia tj. od poniedziałku do piątku,
pozostają bez zmian tj. w godz. 16.00 - 20.30
Za ewentualne niedogdności powstałe z tego tytułu - serdecznie przepraszamy.

Ogłoszenie

06-11-2017
OGŁOSZENIE
 
Uprzejmie informujemy, że w okresie
od: 27 listopada 2017 r. do: 31 marca 2018 r.
 
wstrzymuje się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie przeprowadzanie egzaminów
praktycznych dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii "A", A1", A2" i "AM".
 
Powyzsze dotyczy także egzaminów praktycznych w zakresie kat."B1" prawa jazdy przeprowadzanych pojazdem o nadwoziu otwartym.
Wstrzymanie przeprowadzania egzaminów praktycznych w zakresie w/w kategorii prawa jazdy jest niezbędne w celu niedopuszczenia do wystąpienia
zagrożeń dla zdrowia lub życia osób egzaminowanych w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi panującymi w okresie jesienno - zimowym.
 
Podstawa prawna:
§ 17 ust.1 w związku z § 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz.U. z  2016 r., poz. 232 z późn. zm.).
OGŁOSZENIE
 
Mamy przyjemność poinformować Państwa o programie komputerowym:
"Testy na Prawo Jazdy" dla osób niesłyszących posługujących się językiem migowym .
     Aplikacja, jako jedyna w Polsce, ma na celu pomóc osobom niedosłyszącym w przygotowaniu się do państwowego egzaminu na prawo jazdy.
Program jest całkowicie bezpłatny, zarówno dla osób prywatnych, jak i instytucji oraz różnego rodzaju organizacji społecznych.
Program dostępny jest na stronie: http://www.poprawojazdy.pl
 

UWAGA!

30-11-2016
Szanowni Państwo!
Zapis na pierwszy egzamin także drogą elektroniczną!
Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 grudnia 2016 r. będziecie Państwo mogli skorzystać z udogodnienia
polegającego na możliwości wyznaczenia droga elektroniczną terminu każdego egzaminu. Dotyczy to także przypadku,
gdy będzie to Państwa
pierwszy egzamin państwowy na prawo jazdy w WORD w Częstochowie
Dogodny dla siebie termin egzaminu będziecie Państwo mogli ustalić drogą elektroniczną z wykorzystaniem 
portalu info-car.pl bez konieczności osobistej wizyty w tutejszym Ośrodku.
 
Możliwość taka będzie dotyczyć osób, które:
  • ukończyły szkolenie podstawowe w Ośrodku Szkolenia Kierowców
  • otrzymały ze Starostwa lub Urzędu Miasta skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje,
  • zdecydowały się na kontynuowanie w WORD w Częstochowie procesu egzaminowania rozpoczętego w innym ośrodku egzaminowania.
Przed rozpoczęciem procesu rezerwacji terminu egzaminu prosimy upewnić się, że Państwa Profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK został
zaktualizowany przez Ośrodek Szkolenia Kierowców, w którym odbyli Państwo szkolenie lub został "zwolniony" przez inny ośrodek egzaminowania w przypadku przenoszenia PKK do WORD w Częstochowie.
Status PKK można sprawdzić pod niniejszym adresem. Aby możliwe było pobranie PKK przez WORD w Częstochowie, a tym samym dokonanie zapisu na wybrany, zarezerwowany i opłacony egzamin, Państwa profil powinien mieć status: "PKK zostało zaktualizowane przez OSK" lub "PKK zostało zwrócone przez WORD". W przeciwnym przypadku rezerwacja terminu egzaminu zostanie odrzucona, a tym samym zapis na wybrany egzamin nie będzie zrealizowany.

Ogłoszenie

16-03-2016
OGŁOSZENIE !
Dotyczy osób ubiegających się o prawo jazdy kat. „C” lub „D”, które nie spełniają kryterium wieku określonego w ustawie o kierujących pojazdami.
 
Uprzejmie informujemy i przypominamy, że przed przystąpieniem do egzaminu państwowego, osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę oraz składa odpowiednio m.in. kopię świadectwa kwalifikacji wstępnej określonej w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jeżeli osoba egzaminowana w zakresie prawa jazdy kategorii C lub D nie spełnia kryterium wieku określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 6 i 7 lit. b ustawy o kierujących pojazdami, tj.:
 
  • 21 lat odpowiednio dla prawa jazdy kat. „C” lub
  • 24 lata odpowiednio dla prawa jazdy kat. „D”.
Szanowni Klienci !
Od  dnia 1 lutego 2016r. nowe możliwości zapisu na egzamin
oraz dokonywania opłat za egzaminy.
 
Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych oraz portalem www.info-car.pl, wprowadził od dnia 1 lutego 2016r. nowe rozwiązania w zakresie ustalania terminu egzaminu oraz  dokonywania opłat za egzaminy.
 
Zapis przez internet
Od dnia 1 lutego 2016r.  udostępniamy dla Państwa nowy sposób ustalania kolejnego terminu egzaminu*. Korzystając z portalu www.info-car.pl zyskują Państwo możliwość dokonania rezerwacji dogodnego terminu egzaminu, a także dokonania płatności za rezerwowany egzamin. Potwierdzenie zapisu na wybrany termin egzaminu otrzymają Państwo również drogą elektroniczną.
 
Jak to działa ?
Usługa obsługiwana jest przez PWPW S.A. za pośrednictwem strony www.info-car.pl. Wystarczy założyć na niej dedykowane konto oraz wybrać Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie jako miejsce, w którym chcemy przystąpić do egzaminu. W tym momencie z listy dostępnych terminów można już zarezerwować taki, który najlepiej odpowiada naszym oczekiwaniom. Za tak dokonaną rezerwacje możemy zapłacić kartą płatniczą lub przelewem internetowym realizowanym przez eCard. Usługa Przelewu Internetowego obsługuje kilkanaście najpopularniejszych polskich banków.
I to już wszystko... Teraz wystarczy oczekiwać na potwierdzenie przez pracownika Biura Obsługi Klienta WORD w Częstochowie dokonania zapisu na wybrany przez siebie egzamin lub ewentualnego komunikatu o konieczności uzupełnienia brakujących informacji.
Gdyby z jakichkolwiek przyczyn wybrany i potwierdzony termin egzaminu przestał być dla Państwa tym dogodnym, nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem można dokonać rezygnacji z ustalonego terminu egzaminu.
 
UWAGA!
Osoby, które chcą przystąpić w jednym dniu do egzaminu pełnego tj. teoretyczno-praktycznego, powinny z dostępnych rezerwacji wybrać termin  i zapisać się wyłącznie na egzamin teoretyczno-praktyczny tzn. należy wybrać i zarezerwować termin egzaminu teoretycznego i praktycznego na ten sam dzień i godzinę.
Zarezerwowanie terminu tylko egzaminu teoretycznego lub tylko praktycznego w grupie egzaminacyjnej egzaminu teoretyczno-praktycznego, może skutkować odrzuceniem rezerwacji przez WORD.
 
UWAGA!
Operator usługi, PWPW S.A. pobiera 2 PLN prowizji za każdą płatność elektroniczną realizowaną za pośrednictwem strony www.info-car.pl
*  Z przyczyn formalno-prawnych nakładających na ośrodek egzaminowania
obowiązek weryfikacji pobieranych danych (zawartych w tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę) z dokumentem tożsamości danej osoby, zapis na pierwszy egzamin w WORD w Częstochowie możliwy jest wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta naszego Ośrodka.
Szczegółowe informacje o sposobie korzystania z funkcjonalności zapisu przez Internet znajdą państwo tutaj. Instrukcję dokonywania rezerwacji można pobrać tutaj (plik PDF).
1 2

Kategorie praw jazdy