Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Aktualności

KOMUNIKAT

29-05-2020
KOMUNIKAT
 
W związku z czwartym etapem znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 oraz wytycznymi Ministra Zdrowia i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego zmianie ulega Zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego nr DN/021/18/2020 z dnia 08 maja 2020 r. dotyczące
 
zasad organizowania egzaminów na prawo jazdy oraz kursów i szkoleń w okresie rygorów związanych ze stanem epidemii , i tak:
 1. Z dniem 30 maja 2020 r. na terenie WORD Częstochowa znosi się obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni otwartej przy zachowaniu obowiązującego dystansu 2 metrów odległości od innych osób:
 2. Wobec zapewnienia słuchaczom wymaganego, 2 metrowego odstępu między osobami podczas kursów i szkoleń w salach wykładowych, znosi się obowiązek zakrywania nosa i ust podczas zajęć, z wyjątkiem bezpośredniego kontaktu z wykładowcą oraz każdorazowego opuszczania sali wykładowej.
Zasady przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz pozostałe rygory w WORD Częstochowa pozostają bez zmian.
 
Organizacja pracy WORD w Częstochowie
od dnia 12 maja 2020r.
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego od dnia 12 maja 2020r. (wtorek) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie wznawia swoją działalność statutową w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, szkoleń, kursów i udostępniania placów manewrowych na jazdy próbne.
Wznowienie działalności WORD w Częstochowie odbywać się będzie etapowo:
 1. Etap I od dnia 12 maja 2020r. (wtorek) - wznowienie organizacji i przeprowadzania kursów i szkoleń,
 2. Etap II od dnia 13 maja 2020r. (środa) – wznowienie zapisów na egzaminy państwowe w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy,
 3. Etap III od dnia 18 maja 2020r. (poniedziałek) - wznowienie przeprowadzania egzaminów państwowych (teoretycznych i praktycznych) w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.
Ustalenia terminu egzaminu na prawo jazdy, udostępniania placów manewrowych na jazdy próbne oraz kursów i szkoleń, można dokonać w Biurze Obsługi Klienta:
- w dni powszednie w godz. 700÷1700 ,
- w każdą sobotę w godz. 700÷1500.
Zalecamy jednak unikanie osobistych wizyt w Biurze Obsługi Klienta i zachęcamy do ustalania terminów egzaminów poprzez zapisy on-line w systemie InfoCar.
W przypadku konieczności osobistej obecności w Biurze Obsługi Klienta, zalecamy wnoszenie opłaty za egzamin w formie bezgotówkowej za pomocą kart płatniczych.
 
Informujemy Państwa, że funkcjonowanie Ośrodka w nowej rzeczywistości epidemicznej kraju wiąże się z koniecznością respektowania i zachowywania wymogów i obostrzeń wynikających z aktualnych rozporządzeń Ministra Zdrowia, zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny (zachowanie zalecanych odległości, konieczność zasłonięcia ust i nosa etc.) oraz zasad wprowadzonych przez Dyrektora WORD w Częstochowie Zarządzeniem nr DN/021/18/2020 z dnia 08 maja 2020 r. szczegółowo określonych w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia.
 
WORD Częstochowa zapewnia Państwu dostęp do środków dezynfekujących przy wejściu na teren Ośrodka oraz sal egzaminacyjnych i wykładowych, ale też wymagamy od Państwa przestrzegania aktualnych rozporządzeń Ministra Zdrowia i zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz respektowania następujących zasad:
 1. Osoba wchodząca na teren WORD Częstochowa wyraża zgodę na przestrzeganie ustalonych zasad i stosowania się do poleceń pracowników Ośrodka.
 2. Na teren Ośrodka może wejść tylko osoba z wyznaczonym terminem egzaminu lub szkolenia – nie dotyczy to osób udających się wyłącznie do Biura Obsługi Klienta.
 3. Osoba wchodząca obowiązana jest poddać się dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym.
 4. Osoby przebywające na terenie WORD w Częstochowie obowiązane są stosować się do poleceń pracowników Ośrodka i oczekiwać na egzamin w miejscach wskazanych, wyznaczonych i dostosowanych do norm odległości między osobami.
 5. Osoba egzaminowana lub uczestnicząca w szkoleniu albo kursie jest obowiązana przez cały czas przebywania na terenie Ośrodka używać maseczki zakrywającej nos i usta w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz zachowywać zalecane, minimalne odległości od innych osób. Ponadto - podczas egzaminu praktycznego osoba egzaminowana jest obowiązana używać jednorazowych rękawiczek ochronnych.
 6. Osoby przystępujące do części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie kat. A; A1; A2 lub AM prawa jazdy obowiązane są zgłosić się na egzamin z własnym, atestowanym kaskiem ochronnym oraz sprawnymi słuchawkami wyposażonymi w wejście typu „minijack” lub kominiarką zakrywającą usta i nos. Przypominamy także, że osoba egzaminowana ma obowiązek zapewnić sobie odpowiedni strój ochronny w postaci:
  • obuwia pełnego zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
  • spodni z długimi nogawkami,
  • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
  • rękawic zakrywających całe dłonie.
 7. Osoby przystępujące do części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie kat. B+E; C+E oraz T prawa jazdy obowiązane są zgłosić się na egzamin z własnymi rękawicami ochronnymi potrzebnymi podczas wykonywania zadania sprzęgania i rozprzęgania przyczepy z pojazdem silnikowym.

Informacja

05-05-2020
Informujemy, że z dniem 09.05.2020 r. (sobota) wznawiamy możliwość odbycia jazd próbnych na placach manewrowych WORD w Częstochowie, realizowanych pojazdami OSK. Zapisy przyjmowane są w biurze Obsługi Klienta WORD w Częstochowie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00 (w soboty w godz. 7.00 - 15.00) lub pod adresem e- mail:
 
 
 
Dla bezpieczeństwa osób znajdujących sie na terenie WORD Częstochowa poleca się instruktorom i osobom szkolonym bezwzględne stosowanie wytycznych i procedur rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, wprowadzonych w związku z sytuacją epidemicznąi oraz związanym z tym ograniczeniami.
Za przestrzeganie powyższych ograniczeń odpowiadają instruktorzy przeprowadzający jazdy próbne.
 

Komunikat

25-03-2020
KOMUNIKAT
z dnia 25 marca 2020r. (środa)
 
W związku z zawieszeniem do odwołania przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy oraz szkoleń organizowanych przez WORD w Częstochowie
informujemy, że wszystkie egzaminy i szkolenia, które były zaplanowane i miały odbyć się w dniach 12.03.÷03.04.2020r. zostały odwołane.
Wniesione opłaty za egzamin i szkolenia pozostają do Państwa dyspozycji na poczet nowego terminu egzaminu lub możliwy będzie ich zwrot
na Państwa wniosek, po wznowieniu pracy WORD w Częstochowie.
O terminie i procedurze wznowienia zapisów na egzaminy oraz kursy i szkolenia, poinformujemy Państwa najwcześniej, jak to będzie możliwe.
 
W sprawach dotyczących egzaminów na prawo jazdy, szkoleń i kursów oraz usługi udostępniania placów manewrowych WORD
można kontaktować się telefonicznie, od poniedziałku do piątku:
- z Biurem Obsługi Klienta Ośrodka w godzinach 800÷1200 na numer: 34/ 36-16-001 lub
- z sekretariatem Ośrodka w godzinach 800÷1400 na numer: 34/36-16-009 lub
- mailowo na adres:
 
Za utrudnienia przepraszamy
 

Informacja

16-03-2020
Dodatkowo informujemy Państwa, że w trosce o zdrowie naszych Klientów oraz pracowników Ośrodka  wdrożone zostały działania zapobiegawcze mające na celu zminiejszenie ryzyka zarażrenia wynikajacego z rozprzestrzeniania się koronawirusa. W tym celu systematycznie  poddawane są kompeklsowej dezynfekcji środkami chemicznymi oraz ozonowaniu pojazdy egzaminacyjne i wszystkie pomieszczenia w budynkach WORD-u - w szczególnosci sale egzaminacyjne, wykładowe, poczekalnie oraz inne pomieszczenia ogólnodostępne. W poczekalni oraz przed salami egzaminacyjnymi i szkolenowymi zamontowane są dozowniki ze srodkami chemicznymi wraz z ilustracjami przedstawiajacymi prawidłowe zasady dezynfekcjj rąk.
 
OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU BIUROWEGO PRZY UL. HALLERA 1