Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Aktualności

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy, że w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia tj.
24 grudnia 2018 r. (poniedziałek)
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego będzie nieczynny.
 
Natomiast w dniu 31 grudnia 2018 (poniedziałek)  godziny pracy Ośrodka
przedstawiają się następująco:
Biuro Obsługi Klienta czynne w godz. 7.30 - 15.00
Stacja Kontroli Pojazdów czynna w godz. 7.00 - 15.00
Za ewentualne niedogodności powstałe z tego tytułu - serdecznie przepraszamy.
 

OGŁOSZENIE

14-11-2018
OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy, że w okresie
 
od: 01 grudnia 2018 r. do: 31 marca 2019 r.
 
wstrzymuje się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie
przeprowadzanie egzaminów praktycznych dla osób ubiegających się o prawo jazdy
 
kategorii "A", A1", A2" i "AM".
 
Powyższe dotyczy także egzaminów praktycznych w zakresie kat."B1" prawa jazdy przeprowadzanych pojazdem o nadwoziu otwartym.
Wstrzymanie przeprowadzania egzaminów praktycznych w zakresie w/w kategorii prawa jazdy
jest niezbędne w celu niedopuszczenia do wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia osób egzaminowanych
w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi panującymi w okresie jesienno - zimowym.
 
 
Podstawa prawna:
§ 17 ust.1 w związku z § 15 pkt  4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz. U. z  2016 r., poz. 232 z późn. zm.).

UWAGA!

08-11-2018
OGŁOSZENIE
 
W związku z wejściem w życie z dniem 8 listopada 2018r. ustawy  o ustanowieniu
Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2117)
uprzejmie informujemy, że
dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy.
W związku z powyższym w dniu
12 listopada 2018r. (poniedziałek)
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
będzie nieczynny.
W tym dniu nie będą przeprowadzane egzaminy państwowe na prawo jazdy oraz nie będzie czynna Stacja Kontroli Pojazdów.
Osoby, które miały wyznaczony termin egzaminu na prawo jazdy na dzień 12 listopada 2018r. proszone są
o kontakt z Biurem Obsługi Klienta naszego Ośrodka celem ustalenia nowego terminu egzaminu.
Wyznaczając kolejny termin egzaminu osoby te nie będą ponosić żadnych dodatkowych opłat.
 
Za ewentualne niedogodności powstałe z tego tytułu – serdecznie przepraszamy.

OGŁOSZENIE

21-08-2018
UWAGA!
Zapraszamy wszystkich Państwa chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych przez nasz Ośrodek
na spotkania informacyjne związane z rozpoczęciem szkoleń dla kandydatów na:
INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY  - 21.09.2018 r o godz. 17.00
EGZAMINATORÓW - 21.09.2018 o godz. 19.00
Spotkania odbędą się w sali nr 18 budynku administracyjnego WORD ul. Hallera 1.
ZAPRASZAMY !

OGŁOSZENIE

23-05-2018
OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy, że w dniu
01 CZERWCA 2018 r. (piątek)
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
będzie nieczynny.
 
Natomiast w dniu 09 czerwca 2018r. (sobota)
Biuro Obsługi Klienta naszego Ośrodka będzie  czynne w godz. 7.30 - 15.30
 
Za ewentualne niedogodności powstałe z tego tytułu - serdecznie przepraszamy.
OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy, że w dniach 17, 18 i 19 maja 2018 r. godziny pracy
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie będą następujące:
17 maja 2018r. (czwartek)
Biuro Obsługi Klienta - czynne w godz. 7.30 - 15.30
Stacja Kontroli Pojazdów - czynna w godz. 7.00 - 15.00
 
18 maja 2018r. (piątek)
Biuro Obsługi Klienta - czynne w godz. 7.30 - 15.30
Stacja Kontroli Pojazdów - nieczynna
 
19 maja 2018r. (sobota)
Biuro Obsługi Klienta - nieczynne
Stacja Kontroli Pojazdów - nieczynna
 
Za ewentualne niedogodności powstałe z tego tytułu - serdecznie przepraszamy.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Częstochowie przy ul. Korfantego, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2/540 obręb 302.
Szczegóły dotyczące sprzedawanej nieruchomości oraz warunki sprzedaży
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.bip.word.czest.pl/57/Pozostale/)

OGŁOSZNIE

19-03-2018
OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy, że od dnia 03 kwietnia 2018 r. wznawia się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
w Częstochowie przeprowadzanie egzaminów praktycznych dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii
"A", "A1", "A2" I "AM"
Zainteresowanych uzyskaniem prawa jazdy w/w kategorii zapraszamy
do Biura Obsługi Klienta naszego Ośrodka celem ustalenia terminu egzaminu.
Przypominamy jednocześnie, że termin egzaminu mogą Państwo ustalić także drogą elektroniczną (przez internet)
z wykorzystaniem portalu www.info-car.pl bez konieczności osobistej wizyty w ośrodku egzaminowania.
OGŁOSZENIE !
Uprzejmie informujemy, że w dniach: od 19.02.2018 do 23.02.2018 (włącznie)
godziny pracy Stacji Kontroli Pojazdów ulegają zmianie na następujące:
08:00 - 16:00
Za ewentualne niedogdności powstałe z tego tytułu - serdecznie przepraszamy.
1 2

Kategorie praw jazdy