Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Aktualności

Kominukat

22-12-2020
UWAGA! Od dnia 04.01.2021r. (poniedziałek) zostaje wznowiona praca
Biura Obsługi Klienta w zakresie:
 
EGZAMINOWANIA:
Zapisów na egzamin można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 17:00, w soboty w godzinach 07:00 - 15:00
oraz internetowo za pośrednictwem platformy INFO-CAR
lub telefonicznie pod nr tel. 34 3616001 lub  34 3616009 wew. 31
 
KURSÓW I SZKOLEŃ:
Zapisów na kursy i szkolenia można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 15:00
oraz mailowo pod adresem:
lub telefonicznie pod nr tel. 34 3616001 lub 34 3616009 wew. 11
Opłaty za szkolenia prosimy dokonywać przelewem na niżej wymienione konto, a potwierdzenie przelewu przesłać na adres mailowy
 
UDOSTĘPNIANIA PLACÓW MANEWROWYCH:
Zapisów na jazdy próbne na placach manewrowych można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 17:00,
w soboty w godzinach 07:00 - 15:00
 
oraz mailowo pod adresem:
lub telefonicznie pod nr tel. 34 3616001 lub  34 3616009 wew. 31
Opłaty za korzystanie z placów manewrowych prosimy dokonywać przelewem
na niżej wymienione konto.
Potwierdzenie przelewu prosimy wysyłać mailem na adres:
 
NUMER KONTA WORD CZĘSTOCHOWA
ING Bank Śląski Oddz. Częstochowa
19 1050 1142 1000 0022 0497 9518
 

UWAGA!

18-11-2020
KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, że w okresie
od 01 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
wstrzymuje się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Czestochowie
przeprowadzanie egzaminów praktycznych dla osób ubiegajacych się o prawo jazdy kategorii
"A", "A1", "A2"  i "AM".
Wstrzymanie przeprowadzania egzaminów praktycznych w zakresie w/w kategorii
prawa jazdy jest niezbędne w celu niedopuszczenia do wystąpienia zagrożeń dla zdrowia
lub życia osób egzaminowanych w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występującymi
w okresie jesienno - zimowym.

UWAGA!

14-10-2020
KOMUNIKAT
 
W związku z podwyższonym zagrożeniem epidemicznym
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
od dnia 14.10.2020 r.
wprowadza  następujące środki ostrożności:
 
EGZAMINOWANIE
 
Nie ma możliwości osobistego ustalenia terminu egzaminu w Biurze Obsługi Klienta.
Zapisy na egzamin odbywają się internetowo za pośrednictwem platformy INFO- CAR lub telefonicznie,
pod warunkiem dokonania opłaty za egzamin na niżej wymienione konto.
Przy dokonywaniu opłaty konieczne jest wpisanie w treści przelewu
 numeru PKK oraz imienia i nazwiska osoby zdającej.
 
ING Bank Śląski
Oddz. Częstochowa
19 1050 1142 1000 0022 0497 9518

Ustalić termin egzaminu jak również otrzymać informcje dotyczące procesu egzaminowania
można od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00, pod numerem tel.
34 3616-001 lub  34 3616-009 wew. 31
 
KURSY I SZKOLENIA
 
Zapisy na kursy i szkolenia  odbywają się telefonicznie pod nr tel. 34 3616-001 lub
34 3616-009 wew. 11 oraz mailowo pod adresem:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30. – 14.30.
Opłaty za szkolenia prosimy dokonywać przelewem na niżej wymienione konto, a potwierdzenie
przelewu przesłać na wyżej wymieniony adres mailowy.

ING Bank Śląski
Oddz. Częstochowa
19 1050 1142 1000 0022 0497 9518
 
UDOSTĘPNIANIE PLACÓW MANEWROWYCH

Zapisy na jazdy próbne na placach manewrowych Ośrodka odbywają się telefonicznie
pod nr tel. 34 3616-001 lub  34 3616-009 wew. 31, lub mailowo pod adresem:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00.
Opłaty za korzystanie z placów manewrowych prosimy dokonywać przelewem
na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie:
 
ING Bank Śląski
Oddz. Częstochowa
19 1050 1142 1000 0022 0497 9518
*Potwierdzenie przelewu prosimy przesłać mailem na adres:
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco w zakładce "Aktualności"
naszej strony internetowej www.word.czest.pl

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Komunikat

08-10-2020
UWAGA!
W związku z wprowadzeniem strefy żółtej na terenie całego kraju
od dnia 10 października 2020 roku
na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
przywraca się obowiązek noszenia w przestrzeni otwartej
maseczek zakrywających usta i nos.

KOMUNIKAT

11-08-2020
KOMUNIKAT
 
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 
wprowadza się obowiązek zakrywania nosa i ust w pomieszczeniach zamkniętych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
 1. W związku z powyższym przywraca się obowiązek zakrywania nosa i ust podczas zajęć na kursach i szkoleniach zniesiony z dniem 30.05.2020 r. (komunikat z dn 29.05).
 2. Dopuszcza się przeprowadzanie częsci teroretycznej egzaminu państwowego dla maksymalnie 16 osób egzaminowanych jednocześnie, przy zachowaniu zalecanych odległości między tymi osobami.
 3. Zasady przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz pozostałe rygory obowiązujące w WORD w Częstochowie pozostają bez zmian.
Dla przypomnienia podaję, że zgodnie z § 2 Regulaminu organizowania egzaminów państwowyvch na prawo jazdy:
 • osoba egzaminowana przystępująca do części teoretycznej egzaminu państwowego jest obowiązana zgłosić się na egzamin w maseczce zakrywającej nos i usta,
 • osoba egzaminowana przystępująca do części praktycznej egzaminu państwowego jest obowiązana zgłosić się na egzamin w rękawiczkach jednorazowych oraz w maseczce zakrywającej nos i usta.
 • osoba wchodząca na teren ośrodka jest obowiązana do poddania się dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym.
 

KOMUNIKAT

29-05-2020
KOMUNIKAT
 
W związku z czwartym etapem znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 oraz wytycznymi Ministra Zdrowia i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego zmianie ulega Zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego nr DN/021/18/2020 z dnia 08 maja 2020 r. dotyczące
 
zasad organizowania egzaminów na prawo jazdy oraz kursów i szkoleń w okresie rygorów związanych ze stanem epidemii , i tak:
 1. Z dniem 30 maja 2020 r. na terenie WORD Częstochowa znosi się obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni otwartej przy zachowaniu obowiązującego dystansu 2 metrów odległości od innych osób:
 2. Wobec zapewnienia słuchaczom wymaganego, 2 metrowego odstępu między osobami podczas kursów i szkoleń w salach wykładowych, znosi się obowiązek zakrywania nosa i ust podczas zajęć, z wyjątkiem bezpośredniego kontaktu z wykładowcą oraz każdorazowego opuszczania sali wykładowej.
Zasady przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz pozostałe rygory w WORD Częstochowa pozostają bez zmian.
 
Organizacja pracy WORD w Częstochowie
od dnia 12 maja 2020r.
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego od dnia 12 maja 2020r. (wtorek) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie wznawia swoją działalność statutową w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, szkoleń, kursów i udostępniania placów manewrowych na jazdy próbne.
Wznowienie działalności WORD w Częstochowie odbywać się będzie etapowo:
 1. Etap I od dnia 12 maja 2020r. (wtorek) - wznowienie organizacji i przeprowadzania kursów i szkoleń,
 2. Etap II od dnia 13 maja 2020r. (środa) – wznowienie zapisów na egzaminy państwowe w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy,
 3. Etap III od dnia 18 maja 2020r. (poniedziałek) - wznowienie przeprowadzania egzaminów państwowych (teoretycznych i praktycznych) w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.
Ustalenia terminu egzaminu na prawo jazdy, udostępniania placów manewrowych na jazdy próbne oraz kursów i szkoleń, można dokonać w Biurze Obsługi Klienta:
- w dni powszednie w godz. 700÷1700 ,
- w każdą sobotę w godz. 700÷1500.
Zalecamy jednak unikanie osobistych wizyt w Biurze Obsługi Klienta i zachęcamy do ustalania terminów egzaminów poprzez zapisy on-line w systemie InfoCar.
W przypadku konieczności osobistej obecności w Biurze Obsługi Klienta, zalecamy wnoszenie opłaty za egzamin w formie bezgotówkowej za pomocą kart płatniczych.
 
Informujemy Państwa, że funkcjonowanie Ośrodka w nowej rzeczywistości epidemicznej kraju wiąże się z koniecznością respektowania i zachowywania wymogów i obostrzeń wynikających z aktualnych rozporządzeń Ministra Zdrowia, zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny (zachowanie zalecanych odległości, konieczność zasłonięcia ust i nosa etc.) oraz zasad wprowadzonych przez Dyrektora WORD w Częstochowie Zarządzeniem nr DN/021/18/2020 z dnia 08 maja 2020 r. szczegółowo określonych w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia.
 
WORD Częstochowa zapewnia Państwu dostęp do środków dezynfekujących przy wejściu na teren Ośrodka oraz sal egzaminacyjnych i wykładowych, ale też wymagamy od Państwa przestrzegania aktualnych rozporządzeń Ministra Zdrowia i zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz respektowania następujących zasad:
 1. Osoba wchodząca na teren WORD Częstochowa wyraża zgodę na przestrzeganie ustalonych zasad i stosowania się do poleceń pracowników Ośrodka.
 2. Na teren Ośrodka może wejść tylko osoba z wyznaczonym terminem egzaminu lub szkolenia – nie dotyczy to osób udających się wyłącznie do Biura Obsługi Klienta.
 3. Osoba wchodząca obowiązana jest poddać się dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym.
 4. Osoby przebywające na terenie WORD w Częstochowie obowiązane są stosować się do poleceń pracowników Ośrodka i oczekiwać na egzamin w miejscach wskazanych, wyznaczonych i dostosowanych do norm odległości między osobami.
 5. Osoba egzaminowana lub uczestnicząca w szkoleniu albo kursie jest obowiązana przez cały czas przebywania na terenie Ośrodka używać maseczki zakrywającej nos i usta w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz zachowywać zalecane, minimalne odległości od innych osób. Ponadto - podczas egzaminu praktycznego osoba egzaminowana jest obowiązana używać jednorazowych rękawiczek ochronnych.
 6. Osoby przystępujące do części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie kat. A; A1; A2 lub AM prawa jazdy obowiązane są zgłosić się na egzamin z własnym, atestowanym kaskiem ochronnym oraz sprawnymi słuchawkami wyposażonymi w wejście typu „minijack” lub kominiarką zakrywającą usta i nos. Przypominamy także, że osoba egzaminowana ma obowiązek zapewnić sobie odpowiedni strój ochronny w postaci:
  • obuwia pełnego zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
  • spodni z długimi nogawkami,
  • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
  • rękawic zakrywających całe dłonie.
 7. Osoby przystępujące do części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie kat. B+E; C+E oraz T prawa jazdy obowiązane są zgłosić się na egzamin z własnymi rękawicami ochronnymi potrzebnymi podczas wykonywania zadania sprzęgania i rozprzęgania przyczepy z pojazdem silnikowym.

Informacja

05-05-2020
Informujemy, że z dniem 09.05.2020 r. (sobota) wznawiamy możliwość odbycia jazd próbnych na placach manewrowych WORD w Częstochowie, realizowanych pojazdami OSK. Zapisy przyjmowane są w biurze Obsługi Klienta WORD w Częstochowie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00 (w soboty w godz. 7.00 - 15.00) lub pod adresem e- mail:
 
 
 
Dla bezpieczeństwa osób znajdujących sie na terenie WORD Częstochowa poleca się instruktorom i osobom szkolonym bezwzględne stosowanie wytycznych i procedur rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, wprowadzonych w związku z sytuacją epidemicznąi oraz związanym z tym ograniczeniami.
Za przestrzeganie powyższych ograniczeń odpowiadają instruktorzy przeprowadzający jazdy próbne.
 

Komunikat

25-03-2020
KOMUNIKAT
z dnia 25 marca 2020r. (środa)
 
W związku z zawieszeniem do odwołania przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy oraz szkoleń organizowanych przez WORD w Częstochowie
informujemy, że wszystkie egzaminy i szkolenia, które były zaplanowane i miały odbyć się w dniach 12.03.÷03.04.2020r. zostały odwołane.
Wniesione opłaty za egzamin i szkolenia pozostają do Państwa dyspozycji na poczet nowego terminu egzaminu lub możliwy będzie ich zwrot
na Państwa wniosek, po wznowieniu pracy WORD w Częstochowie.
O terminie i procedurze wznowienia zapisów na egzaminy oraz kursy i szkolenia, poinformujemy Państwa najwcześniej, jak to będzie możliwe.
 
W sprawach dotyczących egzaminów na prawo jazdy, szkoleń i kursów oraz usługi udostępniania placów manewrowych WORD
można kontaktować się telefonicznie, od poniedziałku do piątku:
- z Biurem Obsługi Klienta Ośrodka w godzinach 800÷1200 na numer: 34/ 36-16-001 lub
- z sekretariatem Ośrodka w godzinach 800÷1400 na numer: 34/36-16-009 lub
- mailowo na adres:
 
Za utrudnienia przepraszamy
 

Informacja

16-03-2020
Dodatkowo informujemy Państwa, że w trosce o zdrowie naszych Klientów oraz pracowników Ośrodka  wdrożone zostały działania zapobiegawcze mające na celu zminiejszenie ryzyka zarażrenia wynikajacego z rozprzestrzeniania się koronawirusa. W tym celu systematycznie  poddawane są kompeklsowej dezynfekcji środkami chemicznymi oraz ozonowaniu pojazdy egzaminacyjne i wszystkie pomieszczenia w budynkach WORD-u - w szczególnosci sale egzaminacyjne, wykładowe, poczekalnie oraz inne pomieszczenia ogólnodostępne. W poczekalni oraz przed salami egzaminacyjnymi i szkolenowymi zamontowane są dozowniki ze srodkami chemicznymi wraz z ilustracjami przedstawiajacymi prawidłowe zasady dezynfekcjj rąk.
 
1 2 3

Kategorie praw jazdy