Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Aktualności

Szanowni Klienci !
Od  dnia 1 lutego 2016r. nowe możliwości zapisu na egzamin
oraz dokonywania opłat za egzaminy.
 
Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych oraz portalem www.info-car.pl, wprowadził od dnia 1 lutego 2016r. nowe rozwiązania w zakresie ustalania terminu egzaminu oraz  dokonywania opłat za egzaminy.
 
Zapis przez internet
Od dnia 1 lutego 2016r.  udostępniamy dla Państwa nowy sposób ustalania kolejnego terminu egzaminu*. Korzystając z portalu www.info-car.pl zyskują Państwo możliwość dokonania rezerwacji dogodnego terminu egzaminu, a także dokonania płatności za rezerwowany egzamin. Potwierdzenie zapisu na wybrany termin egzaminu otrzymają Państwo również drogą elektroniczną.
 
Jak to działa ?
Usługa obsługiwana jest przez PWPW S.A. za pośrednictwem strony www.info-car.pl. Wystarczy założyć na niej dedykowane konto oraz wybrać Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie jako miejsce, w którym chcemy przystąpić do egzaminu. W tym momencie z listy dostępnych terminów można już zarezerwować taki, który najlepiej odpowiada naszym oczekiwaniom. Za tak dokonaną rezerwacje możemy zapłacić kartą płatniczą lub przelewem internetowym realizowanym przez eCard. Usługa Przelewu Internetowego obsługuje kilkanaście najpopularniejszych polskich banków.
I to już wszystko... Teraz wystarczy oczekiwać na potwierdzenie przez pracownika Biura Obsługi Klienta WORD w Częstochowie dokonania zapisu na wybrany przez siebie egzamin lub ewentualnego komunikatu o konieczności uzupełnienia brakujących informacji.
Gdyby z jakichkolwiek przyczyn wybrany i potwierdzony termin egzaminu przestał być dla Państwa tym dogodnym, nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem można dokonać rezygnacji z ustalonego terminu egzaminu.
 
UWAGA!
Osoby, które chcą przystąpić w jednym dniu do egzaminu pełnego tj. teoretyczno-praktycznego, powinny z dostępnych rezerwacji wybrać termin  i zapisać się wyłącznie na egzamin teoretyczno-praktyczny tzn. należy wybrać i zarezerwować termin egzaminu teoretycznego i praktycznego na ten sam dzień i godzinę.
Zarezerwowanie terminu tylko egzaminu teoretycznego lub tylko praktycznego w grupie egzaminacyjnej egzaminu teoretyczno-praktycznego, może skutkować odrzuceniem rezerwacji przez WORD.
 
UWAGA!
Operator usługi, PWPW S.A. pobiera 2 PLN prowizji za każdą płatność elektroniczną realizowaną za pośrednictwem strony www.info-car.pl
*  Z przyczyn formalno-prawnych nakładających na ośrodek egzaminowania
obowiązek weryfikacji pobieranych danych (zawartych w tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę) z dokumentem tożsamości danej osoby, zapis na pierwszy egzamin w WORD w Częstochowie możliwy jest wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta naszego Ośrodka.
Szczegółowe informacje o sposobie korzystania z funkcjonalności zapisu przez Internet znajdą państwo tutaj. Instrukcję dokonywania rezerwacji można pobrać tutaj (plik PDF).
UWAGA !
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych,
że od 11 maja 2015 r. 
na egzaminie teoretycznym dla osób ubiegających się o prawo jazdy, obowiązuje
zweryfikowana i zatwierdzona przez ministra właściwego do spraw transportu,
baza pytań egzaminacyjnych.
Klikając poniższe odnośniki możecie Państwo zapoznać się z udostępnioną bazą pytań egzaminacyjnych:
OGŁOSZENIE !!!

Dotyczy zasad ustalania terminów egzaminów  na prawo jazdy

W związku z wejściem w życie z dniem 19 stycznia 2013r. przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. „O kierujących pojazdami”  oraz aktów wykonawczych do tej ustawy uprzejmie informujemy, że:

1. od wszystkich osób zamierzających po raz pierwszy zapisać się na egzamin, wymaga się uzyskania w organie wydającym prawo jazdy, profilu kandydata na kierowcę (PKK), jeżeli  szkolenie było rozpoczęte po dniu 18 stycznia 2013r.;

2. wszystkie osoby, które rozpoczęły szkolenie przed 19 stycznia 2013r. - po jego zakończeniu – mogą zapisać się na egzamin na podstawie posiadanego PKK lub przedkładając do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego dokumenty na zasadach obowiązujących do dnia 18 stycznia 2013r. tzn. składając do WORD wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z wymaganymi dokumentami. Takie same zasady dotyczą osób chcących po raz pierwszy zapisać się na egzamin, jeżeli posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przed dniem 19 stycznia 2013r.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z  2012r., poz. 995);
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r., poz.1005).

BRD

19-10-2015
UWAGA!
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami filmowymi o tematyce związanej z bezpieczeństwem oraz przepisami ruchu drogowego:
  1. O bezpieczeństwie w ruchu drogowym z Maciejem  Wawrzkiewiczem, dyrektorem WORD w Częstochowie rozmawia Piotr Kudlik, gospodarz programu "W sieci". Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego telewizji "Orion"
  2. "Strefa dla pieszych" to ciekawy film poświęcony tzw. strefom zamieszkania i zasadom w nich obowiązującym, poruszany na przykładzie częstochowskich Alei NMP. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego telewizji "Orion"
1 2 3

Kategorie praw jazdy