Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (BRD)

20-02-2020
Działania na rzecz poprawy BRD WORD Częstochowa realizuje w ramach celów zawartych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 oraz Programie poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Śląskim na lata 2013-2020.
Zakres poprawy BRD opiera się na pięciu filarach: bezpieczny człowiek, bezpieczna droga, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd, ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa.
Priorytetem WORD jest promowanie programu "Bezpieczny Człowiek" poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego, edukację i szkolenie dzieci i młodzieży. W tym zakresie Ośrodek współpracuje z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, podejmując działalność edukacyjno -informacyjną poprzez:
  • szkolenia nauczycieli wychowania komunikacyjnego;
  • wspierania szkół w realizacji działań zwiększających poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczących w ruchu drogowym;
  • promowania bezpiecznych zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego;
  • i innych działań w zakresie filaru Bezpieczny Człowiek.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kategorie praw jazdy