Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Wychowanie komunikacyjne

20-02-2020
Wychowanie komunikacyjne -  zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 978) WORD Częstochowa organizuje szkolenia z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą sprawdzać niezbędną wiedzę i umiejętności osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej.
Celem szkolenia jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem przepisów, zasad i organizacji przeprowadzania egzaminów oraz ich standaryzacja.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a uczestnictwo zostanie potwierdzone wydaniem zaświadczenia uprawniającego do egzaminowania kandydatów na rowerzystów.
Czas trwania zajęć – 1 dzień (8.00 – 14.00).
Zapisu na szkolenie można dokonać poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej (do pobrania tutaj) do Wydziału Szkoleń i BRD WORD Częstochowa.
Szkolenia organizowane są w terminach uzależnionych od ilości zgłoszeń i potrzeb.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kategorie praw jazdy