Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

BRD

Działania na rzecz poprawy BRD WORD Częstochowa realizuje w ramach celów zawartych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 oraz Programie poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Śląskim na lata 2013-2020.
Zakres poprawy BRD opiera się na pięciu filarach: bezpieczny człowiek, bezpieczna droga, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd, ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa.
Priorytetem WORD jest promowanie programu "Bezpieczny Człowiek" poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego, edukację i szkolenie dzieci i młodzieży. W tym zakresie Ośrodek współpracuje z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, podejmując działalność edukacyjno -informacyjną poprzez:
 • szkolenia nauczycieli wychowania komunikacyjnego;
 • wspierania szkół w realizacji działań zwiększających poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczących w ruchu drogowym;
 • promowania bezpiecznych zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego;
 • i innych działań w zakresie filaru Bezpieczny Człowiek.
Wychowanie komunikacyjne -  zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 978) WORD Częstochowa organizuje szkolenia z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą sprawdzać niezbędną wiedzę i umiejętności osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej.
Celem szkolenia jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem przepisów, zasad i organizacji przeprowadzania egzaminów oraz ich standaryzacja.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a uczestnictwo zostanie potwierdzone wydaniem zaświadczenia uprawniającego do egzaminowania kandydatów na rowerzystów.
Czas trwania zajęć – 1 dzień (8.00 – 14.00).
Zapisu na szkolenie można dokonać poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej (do pobrania tutaj) do Wydziału Szkoleń i BRD WORD Częstochowa.
Szkolenia organizowane są w terminach uzależnionych od ilości zgłoszeń i potrzeb.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie dysponuje  mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego, na którym można przeprowadzać:
 • praktyczną naukę korzystania z dróg przez pieszych i rowerzystów;
 • praktyczną część egzaminu na kartę rowerową;
 • zawody rowerowe oraz turnieje BRD.
W skład miasteczka wchodzą:
 • mini znaki drogowe;
 • maty gumowe imitujące asfalt (podłoże, które służy do tworzenia dróg, rond, skrzyżowań);
 •  rowery.
Dodatkowo obok miasteczka można ustawić rowerowy tor przeszkód, który służy do nauki i doskonalenia techniki i umiejętności jazdy na rowerze.
 • Maty gumowe mają wymiary 2m x1,27 m (15 mat), maksymalne rozłożenie miasteczka 30x40 m²;
 • Maty gumowe mogą być rozkładane  na przestrzeniach otwartych (boiska szkolne, place szkolne betonowe, asfaltowe);
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Miasteczko ruchu drogowego

Krótkie podsumowanie akcji "Drogowskaz dla młodych" w której również brał udział Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 
 
 
Autochodziki dla najmłodszych
Z myślą o najmłodszych WORD Częstochowa przekazał Wydziałom Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie oraz Komendy Powiatowej w Kłobucku edukacyjne miasteczka ruchu drogowego na potrzeby nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia z zakresu ruchu pieszych dla uczniów szkół podstawowych. Poprzez zabawę dzieci mogą poznawać i uczyć bezpiecznego zachowania, a także zdobyć doświadczenie w warunkach zbliżonych do naturalnych sytuacji na drodze.
Komisja Europejska ustaliła dzień 6 maja jako Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach jego obchodów we wszystkich krajach UE prowadzone są akcje uświadamiające i promujące bezpieczeństwo ruchu drogowego. To bardzo dobra okazja do zorganizowania w szkole wydarzenia z tego zakresu.
Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  wpisuje się w ramy Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ, który 13 maja zainaurugowała kampania "Bezpiecznie na drogach w Częstochowie".
20 września 2019 roku WORD Częstochowa wspólnie z KPP Policji z Kłobucka, Starostwem Powiatowym w Kłobucku, Muzeum 303 im. ppłk Jana Zumbacha w Napoleonie oraz Urzędem Gminy Lipie zorganizował szkolny rajd rowerowy, w którym udział wzięło około 450 uczniów z 13 szkół podstawowych. Na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji, w tym konkursy, podczas których uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat przepisów drogowych oraz praktyczne umiejętności jazdy rowerem na torze przeszkód, zorganizowanym na mobilnym miasteczku ruchu drogowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: BRD Rajd rowerowy Kłobuck

16 maja 2018 r. na terenie WORD Częstochowa odbyły się eliminacje okręgowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału, a laureatom życzymy powodzenia w zawodach na szczeblu wojewódzkim i w Finale Ogólnopolskim.
 

Kategorie praw jazdy