Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Punkty karne

19-10-2015
 
SZKOLENIE DLA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 110);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 488 z późn. zm.).
 
W szkoleniu może uczestniczyć kierowca:
 • który posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok;
 • któremu naliczono nie więcej niż 24 punkty karne;
 • który w takim szkoleniu nie uczestniczył w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
W celu uczestnictwa w szkoleniu w wybranym terminie skontaktuj się telefonicznie z Biurem Szkoleńi BRD od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 14:30 pod numerem telefonu 600 059 225 lub (034) 361 60 09 wew. 11. Po ustaleniu konkretnego terminu postępuj następująco:
 • pobierz kartę zgłoszenia ( format pdf);
 • wypełnij kartę, podpisz i zeskanuj;
 • zeskanuj prawo jazdy(z dwóch stron);
 • wyślij zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres e-mail
 
 
 • dokonaj wpłaty za szkolenie na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa:
 
ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Częstochowie
Nr konta: 19105011421000002204979518
podając w tytule wpłaty „Szkolenie redukujące ilość punktów karnych"
 • przyjdź na szkolenie w wybranym przez siebie terminie.
Na szkolenie uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.
 
Zapisów można dokonać również osobiście w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 14.30.
 
Program szkolenia i czas trwania:
Szkolenie prowadzone jest przez psychologa i policjanta ruchu drogowego i odbywa się w formie prelekcji audio - wizualnej.
Program obejmuje 6 godzin z zakresu:
 • psychologicznych aspektów zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym (3 x 45 min.);
 • przyczyn wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (2 x 45 min.);
 • prawnych i społecznych skutków wypadków drogowych (45 min.).
 
Komendant Wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.
Osoba zakwalifikowana na szkolenie ma prawo do otrzymania 100% zwrotu wniesionej opłaty za udział w kursie jedynie w przypadku zgłoszenia rezygnacji na jeden dzeń roboczy przed jego rozpoczęciem.
 
Opłata za udział w szkoleniu wynosi 350,00 PLN
 
 
 
 

Załączniki

Kategorie praw jazdy