Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Oferta szkoleniowa WORD w Częstochowie - opłaty

20-10-2015
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU DLA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
 
 
L.p.
 
 
Rodzaj opłaty
 
Opłata (PLN)
 
1.
 
Udział w szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 
 
350,00
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW, INSTRUKTORÓW, KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW ORAZ ZA UDZIAŁ W WARSZTATACH DLA EGZAMINATORÓW
 
L.p.
 
Rodzaje szkolenia
 
Opłata
(PLN)
1.
Opłata za szkolenie dla kandydatów na
egzaminatorów podlegających szkoleniu podstawowemu w zakresie
kategorii B
 
 
3800,00
 
 
 
 
2.
Opłata za każdy kolejny egzamin wewnętrzny
poprawkowy dla kandydatów na instruktorów i
egzaminatorów
 
 
100,00
 
 
 
3.
 
3 - dniowe Warsztaty dla egzaminatorów niezatrudnionych w WORD Częstochowa
 
600,00
4.
 
Opłata za 1 godzinę uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym dla egzaminatorów w ramach zajęć dodatkowych
 
50,00
5.
 
Opłata za szkolenie dla kandydatów na
instruktorów podlegających szkoleniu
podstawowemu w zakresie kat. A lub B
 
 
3300,00
6.
 
Opłata za szkolenie dla egzaminatorów podlegających szkoleniu dodatkowemu w zakresie jednej z kateorii A, C, D
 
1700,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY (SZKOLENIE METODĄ TRADYCYJNĄ).
 
 
L.p.
 
 
Rodzaje szkolenia
 
Opłata*
(PLN)
 
1.
 
Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
(Dz. U. Nr 53.z 2010r .poz.314).
Zakres kategorii C;C1;C+E;LUB D;D1;D+E;D1+E;
500,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* W przypadku zgłoszenia do szkolenia większej ilości osób istnieje możliwość negocjowania ceny oraz terminu.
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY ( METODA E-LEARNINGU ).
 
Szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących
 przewóz drogowy.(DZ.U. NR 53 z 2010r.poz.314)
 
L.p.
 
Rodzaj szkolenia
 
Opłata*(PLN)
Kat.C
 
 
Opłata*(PLN)
Kat.D
 
Liczba godzin szkolenia
 
1.
 
Kwalifikacja wstępna
 
5500
6000
280
 
2.
 
Kwalifikacja wstępna przyspieszona
 
2600
2800
140
 
3.
 
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
 
1400
1600
70
 
4.
 
Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca
 
600
700
35
 
5.
 
Szkolenie okresowe
 
340
340
35
* W przypadku zgłoszenia do szkolenia większej ilości osób istnieje możliwość negocjowania ceny.
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ U SZKOLENIU W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM
DROGOWYM
 
 
L.p.
 
Rodzaje szkolenia
Opłata*
(PLN)
 
1.
 
Udział w szkoleniu w zakresie kierowania ruchem
250,00
 
 
 
 
 
 
 
* W przypadku zgłoszenia przez jednostkę prawna lub fizyczną, powyżej 40 osób) dopuszcza się możliwość negocjowania ceny.
* W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dyrektora WORD dla jednostek i stowarzyszeń niekomercyjnych oraz wolontariuszy, przeprowadza się
szkolenie po kosztach własnych lub bezpłatnie.
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ  KURSIE REEDUKACYJNYM, PROBLEMATYCE PRZECIWALKOHOLOWEJ
 
 
L.p.
 
Rodzaje szkolenia
Opłata*
(PLN)
 
1.
 
Udział w kursie reedukacyjnym
400,00
 
 
 
 
 
 
 

Kategorie praw jazdy