Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Egzamin praktyczny

03-03-2016
Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane, najważniejsze zagadnienia dotyczące warunków i trybu przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego. I tak:
1.Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu
jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość tj.:
 • dowód osobisty,
 • kartę pobytu,
 • paszport;
2. Innymi warunkami przeprowadzenia egzaminu państwowego jest m.in.:
 1. zapewnienie przez osobę egzaminowaną pojazdu egzaminacyjnego w przypadku, gdy egzamin przeprowadzany jest:
  • pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia,
  • pojazdem bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, 
  • w zakresie prawa jazdy kategorii B1 
 2. zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM,A1, A2, lub A odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:
  • obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
  • spodni z długimi nogawkami,
  • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
  • rękawic zakrywających całe dłonie;
 3. zapewnienie przez osobę egzaminowaną tłumacza przysięgłego, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu,
 4. na  wniosek  osoby  składającej  egzamin,  będącej  osobą uprawnioną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku  migowym  i innych środkach  komunikowania  się (Dz.  U. z 2017 r. poz. 1824), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, z wyłączeniem części egzaminu, o której mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1.
3. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:
 1. wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych dla prawa jazdy kategorii   AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 2 - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4, natomiast dla  prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T w tabeli nr 2 w poz. 1 i 2 oraz w zestawie określonym w tabeli nr 3 - wybranym losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kategorie praw jazdy