Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Egzamin praktyczny

03-03-2016
Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane, najważniejsze zagadnienia dotyczące warunków i trybu przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego. I tak:
1.Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu
jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość tj.:
 • dowód osobisty,
 • kartę pobytu,
 • paszport;
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca
 • polski dokument tożsamości cudzoziemca
 • zgoda na pobyt tolerowany
2. Innymi warunkami przeprowadzenia egzaminu państwowego jest m.in.:
 1. zapewnienie przez osobę egzaminowaną pojazdu egzaminacyjnego w przypadku, gdy egzamin przeprowadzany jest:
  • pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia,
  • pojazdem bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, 
  • w zakresie prawa jazdy kategorii B1 
 2. zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM,A1, A2, lub A odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:
  • obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
  • spodni z długimi nogawkami,
  • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
  • rękawic zakrywających całe dłonie;
 3. zapewnienie przez osobę egzaminowaną lub ośrodek egzaminowania obecności tłumacza języka migowego, tłumacza systemu językowo - migowego lub środków wspierających komunikowanie się, jeżeli osoba egzaminwana jest osobą, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz 1824);
3. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:
 1. wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych dla prawa jazdy kategorii   AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 2 - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4, natomiast dla  prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T zadań określonych w tabeli nr 2 w poz. 1 i 2 oraz w jednym z zestawów określonych w tabeli nr 3 (wybranym losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania) zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kategorie praw jazdy