Informacja

10-08-2021
W dniu 5 sierpnia 2021 ogłoszono Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegajacych się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień
przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia klikając niniejszy link.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją