Szkolenia

16-07-2015
Informujemy Państwa, że funkcjonowanie Ośrodka w nowej rzeczywistości epidemicznej kraju wiąże się z koniecznością respektowania i zachowywania wymogów i obostrzeń wynikających z aktualnych rozporządzeń Ministra Zdrowia, zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny (min. zachowanie zalecanych odległości, konieczność zasłonięcia ust i nosa etc.) oraz zasad wprowadzonych przez Dyrektora WORD w Częstochowie Zarządzeniem nr DN/021/18/2020 z dnia 08 maja 2020 r. stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia.
Z uwagi na powyższe w celach organizacyjnych poszczególnych kursów i szkoleń zachęcamy do kontaktu telefonicznego:
 
34 36-16-001wew 11
fax 34 361 65 38
lub e-mail:
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie prowadzi  szkolenia dla:
Powyższe odnośniki przeniosą Państwa do stron poświęconych poszczególnym szkoleniom.
Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje dotyczące szkoleń oraz terminów w jakich będą organizowane.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją