Punkty karne

19-10-2015
 
SZKOLENIE DLA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 110);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 488 z późn. zm.).
 
Planowane szkolenia w 2021r.
Rozpoczęcie godzina 15.30
Styczeń
12, 26
Luty
9, 16, 23
Marzec
9, 16, 23
Kwiecień
13, 20, 21, 27
Maj
11, 18, 25
Czerwiec
8, 15, 22
Lipiec
6, 20
Sierpień
3, 24, 31
Wrzesień
7, 14, 21
Październik
5, 19, 26
Listopad
9, 16, 30
Grudzień
7, 14, 21
 
 
W szkoleniu może uczestniczyć kierowca:
 • który posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok;
 • któremu naliczono nie więcej niż 24 punkty karne;
 • który w takim szkoleniu nie uczestniczył w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
W celu uczestnictwa w szkoleniu w wybranym terminie skontaktuj się telefonicznie z Biurem Szkoleńi BRD od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 14:30 pod numerem telefonu 600 059 225 lub (034) 361 60 09 wew. 11. Po ustaleniu konkretnego terminu postępuj następująco:
 • pobierz kartę zgłoszenia ( format pdf);
 • wypełnij kartę, podpisz i zeskanuj;
 • zeskanuj prawo jazdy(z dwóch stron);
 • wyślij zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną (wyślij);
 • dokonaj wpłaty za szkolenie na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa:
 
ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Częstochowie
Nr konta: 19105011421000002204979518
podając w tytule wpłaty „Szkolenie redukujące ilość punktów karnych"
 • przyjdź na szkolenie w wybranym przez siebie terminie.
Na szkolenie uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.
 
Zapisów można dokonać również osobiście w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 14.30.
 
Program szkolenia i czas trwania:
Szkolenie prowadzone jest przez psychologa i policjanta ruchu drogowego i odbywa się w formie prelekcji audio - wizualnej.
Program obejmuje 6 godzin z zakresu:
 • psychologicznych aspektów zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym (3 x 45 min.);
 • przyczyn wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (2 x 45 min.);
 • prawnych i społecznych skutków wypadków drogowych (45 min.).
 
Komendant Wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.
Osoba zakwalifikowana na szkolenie ma prawo do otrzymania 100% zwrotu wniesionej opłaty za udział w kursie jedynie w przypadku zgłoszenia rezygnacji na jeden dzeń roboczy przed jego rozpoczęciem.
 
Opłata za udział w szkoleniu wynosi 350,00 PLN
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki