Szkolenia dla nauczycieli

20-10-2015
Podstawa prawna:
  • art. 65 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30 poz. 151 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 12 kwietnia 2013r., w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 29 kwietnia 2013r poz. 512, §21).
Szkolenie skierowane jest do:
  • nauczycieli wychowania komunikacyjnego,
  • zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych.
W celu uczestnictwa w szkoleniu postępuj następująco:
Zapisów można dokonać również osobiście w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1 , od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00, telefon – (034) 361-60-09 wew. 11.   
 
Program szkolenia i czas trwania:
Celem szkolenia jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem zasad przeprowadzania i organizacji zajęć i egzaminów na kartę rowerową oraz ich standaryzacji.
Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia:
  • Wiedza z zakresu ruchu drogowego – przedstawione zostaną najważniejsze akty prawne; ustawy, rozporządzenia, przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego,
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych; omówienie prawidłowego zachowania się na miejscu wypadku,
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • Organizacja i wyposażenie szkolnych pracowni i miasteczek ruchu drogowego, materiały edukacyjne wspomagające zajęcia wychowania komunikacyjnego,
  • Zasady prowadzenia egzaminów na kartę rowerową.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a uczestnictwo potwierdzone będzie wydaniem przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie zaświadczenia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki