Szkolenia dla nauczycieli

20-10-2015
Podstawa prawna:
  • Art. 65 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 12 kwietnia 2013r., w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 29 kwietnia 2013r poz. 512, §21).
 
Planowane szkolenie w 2021r.
Szkolenia organizowane są w terminach uzależnionych od ilości zgłoszeń i potrzeb.
 
Szkolenie to organizowane jest dla nauczycieli Szkół Podstawowych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w tego typu szkoleniu.
 
W celu uczestnictwa w szkoleniu skontaktuj się telefonicznie z Biurem Szkoleń i BRD od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-14.30 pod nr tel. 600 059 225 lub (034) 361-60-09 wew. 11. Następnie:
Przyjdź na szkolenie w ustalonym terminie.
 
Na szkolenie uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.
 
Zapisów można dokonać również osobiście w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 14.30.
 
Program szkolenia i czas trwania:
 
Szkolenie ma na celu wzbogacenie wiedzy i umiejętności nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem przepisów, zasad i organizacji przeprowadzania egzaminów oraz ich standaryzacja.
 
Program obejmuje 8 godzin z zakresu następującej tematyki:
  • akty prawne regulujące szkolenie, egzaminowanie i wydawanie karty rowerowej;
  • wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego;
  • przyczyny i skutki wypadków z udziałem rowerzystów;
  • technika i bezpieczeństwo jazdy rowerem
  • egzamin teoretyczny i praktyczny w zakresie karty rowerowej;
  • odpowiedzialność nauczyciela szkolącego i egzaminującego w zakresie karty rowerowej w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony zdrowia i życia.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki