Oferta szkoleniowa WORD w Częstochowie - opłaty

20-10-2015
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU DLA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
 
 
L.p.
 
 
Rodzaj opłaty
 
Opłata (PLN)
 
1.
 
Udział w szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 
 
350,00
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW, INSTRUKTORÓW, KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW ORAZ ZA UDZIAŁ W WARSZTATACH DLA EGZAMINATORÓW
 
L.p.
Rodzaje szkolenia
Opłata (PLN)
1.
Opłata za szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów podlegających szkoleniu podstawowemu w zakresie kategorii B
4200,00
2.
Opłata za szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów podlegających szkoleniu dodatkowemu w zakresie jednej z kategorii A, C, D*
2000,00
3.
3 - dniowe Warsztaty dla egzaminatorów niezatrudnionych
w WORD Częstochowa
600,00
4.
Opłata za szkolenie dla kandydatów na instruktorów podlegających szkoleniu podstawowemu w zakresie kat. A lub B
3500,00
5.
Opłata za szkolenie dla kandydatów na instruktorów podlegających szkoleniu podstawowemu dodatkowo w zakresie kat. A lub szkoleniu dodatkowemu w zakresie jednej z kat. A, B+E, C, C+E
1600,00
6.
Opłata za szkolenie dla kandydatów na instruktorów podlegających szkoleniu podstawowemu dodatkowo w zakresie kat. T lub dodatkowemu w zakresie kat. T
500,00
7.
Opłata za każdy kolejny egzamin wewnętrzny poprawkowy dla kandydatów na instruktorów
100,00
8.
Opłata za 1 godzinę uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym dla  kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów lub szkoleniu kandydatów na instruktorów i instruktorów w ramach zajęć dodatkowych.
50,00
*dla egzaminatorów zatrudnionych w WORD w Częstochowie cena może być obniżona za zgodą Dyrektora WORD
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ U SZKOLENIU W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM
DROGOWYM
 
 
L.p.
 
Rodzaje szkolenia
Opłata*
(PLN)
 
1.
 
Udział w szkoleniu w zakresie kierowania ruchem drogowym
250,00
 
 
 
 
 
 
 
* W przypadku zgłoszenia przez jednostkę prawna lub fizyczną, powyżej 40 osób) dopuszcza się możliwość negocjowania ceny.
* W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dyrektora WORD dla jednostek i stowarzyszeń niekomercyjnych oraz wolontariuszy, przeprowadza się
szkolenie po kosztach własnych lub bezpłatnie.
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU REEDUKACYJNYM W ZAKRESIE
PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 
 
L.p.
 
Rodzaje szkolenia
Opłata*
(PLN)
 
1.
 
Udział w szkoleniu reedukacyjnym w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
400,00
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją