Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

03-03-2017
 
 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.  2020 r. poz.1268 z późn. zm.),
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U.  z 2019 r. poz. 140).
 
Planowane szkolenia w 2021r.
Rozpoczęcie godzina 8.00
Styczeń
11 i 12; 28 i 29
Luty
4 i 5; 15 i 16; 25 i 26
Marzec
15 i 16; 29 i 30
Kwiecień
08 i 09; 15 i 16; 26 i 27
Maj
13 i 14; 17 i 18
Czerwiec
10 i 11; 17 i 18; 28 i 29
Lipiec
08 i 09; 22 i 23
Sierpień
09 i 10; 19 i 20; 26 i 27
Wrzesień
09 i 10; 27 i 28
Październik
11 i 12; 21 i 22; 28 i 29
Listopad
08 i 09; 18 i 19; 25 i 26
Grudzień
02 i 03; 09 i 10
 
Aby uczestniczyć w kursie należy:
 • posiadać decyzję starosty o skierowaniu na odbycie kursu reedukacyjnego,
 • dokonać opłaty za szkolenie,
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową.
 
W celu uczestnictwa w szkoleniu w wybranym terminie skontaktuj się telefonicznie z Biurem Szkoleń i BRD od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-14.30 pod nr tel.600 059 225 lub (034) 361-60-09 wew. 11. Po ustaleniu konkretnego terminu postępuj następująco:
 • pobierz kartę zgłoszenia ( format pdf);
 • wypełnij kartę, podpisz i zeskanuj;
 • zeskanuj decyzję o skierowaniu na odbycie kursu reedukującego;
 • wyślij zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną (wyślij);
 • dokonaj wpłaty za szkolenie na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa:
ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Częstochowie
Nr konta: 19105011421000002204979518
podając w tytule wpłaty „kurs reedukacyjny”
 • przyjdź na szkolenie w wybranym przez siebie terminie.
Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.
 
Zapisów można dokonać również osobiście w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 14.30.
 
 
Program szkolenia i czas trwania:
 
Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie / decyzję starosty.
 
Szkolenie realizowane jest w ciągu 2 dni w formie dwóch 8 - godzinnych wykładów w grupach liczących  do 15 uczestników wg. programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku (Dz.U. 2019 r. poz. 140).
 
Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu reedukacyjnego.
 
Osoba zakwalifikowana na szkolenie ma prawo do otrzymania 100% zwrotu wniesionej opłaty za udział w kursie jedynie w przypadku zgłoszenia rezygnacji na jeden dzień roboczy przed jego rozpoczęciem.
 
Opłata za udział w szkoleniu wynosi 400,00 PLN.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki