KOMUNIKAT

29-05-2020
KOMUNIKAT
 
W związku z czwartym etapem znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 oraz wytycznymi Ministra Zdrowia i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego zmianie ulega Zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego nr DN/021/18/2020 z dnia 08 maja 2020 r. dotyczące
 
zasad organizowania egzaminów na prawo jazdy oraz kursów i szkoleń w okresie rygorów związanych ze stanem epidemii , i tak:
  1. Z dniem 30 maja 2020 r. na terenie WORD Częstochowa znosi się obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni otwartej przy zachowaniu obowiązującego dystansu 2 metrów odległości od innych osób:
  2. Wobec zapewnienia słuchaczom wymaganego, 2 metrowego odstępu między osobami podczas kursów i szkoleń w salach wykładowych, znosi się obowiązek zakrywania nosa i ust podczas zajęć, z wyjątkiem bezpośredniego kontaktu z wykładowcą oraz każdorazowego opuszczania sali wykładowej.
Zasady przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz pozostałe rygory w WORD Częstochowa pozostają bez zmian.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją